Postanite član Lipa Association - Association pošaljite zahtev za članstvo !

LIPA SINGLE – PERSONALNA ČLANARINA

Lipa SINGLE je pojedinačna pogrebna garancija za punoletnu osobu sa navršenih 18 i više godina.

saznaj više
LIPA DUO – ČLANARINA ZA PAROVE

Lipa DUO je pogrebna garancija za parove odnosno za dve punoletne osobe koje imaju istu adresu stanovanja.

saznaj više
LIPA FAMILY – PORODIČNA ČLANARINE

Lipa FAMILY je porodična pogrebna garancija za jednu ili dve punoletne osobe sa najviše četvoro dece do 21 godine starosti.

saznaj više
Odaberite odgovarajući paket članarine i usluga kako bi ostvarili što veći popust.

Paketi Usluga

BASIC

Lipa BASIC je osnovni paket usluga koji možemo ponuditi članovima  Lipa International association -a. Paket Lipa Basic obuhvata sledeće …

saznaj više

STANDARD

Lipa STANDARD je srednji paket usluga koji možemo ponuditi članovima  Lipa International Association -a. Paket Lipa Standard obuhvata …

saznaj više

EXCLUSIVE

Lipa EXCLUSIVE je viši paket usluga koji možemo ponuditi članovima  Lipa International Association -a. Paket Lipa Exclusive obuhvata …

saznaj više

GOLD

Lipa GOLD je najviši paket usluga koji možemo ponuditi članovima Lipa International Association -a. Paket Lipa Gold obuhvata sledeće…

saznaj više

Naša Lipa svakodnevno raste.
Hvala Vam na poverenju.

command

1360 članova društva

handshake

Preko 80 partnerskih firmi

world-grid

Dostupni u 22 države Evrope

stock-data-analytics-interface-symbol-with-businessmen-and-bars-garphic-background

45% više članova godišnje

Iskustva Članova

Partneri Pri Osnivanju

Francuska
Srbija

POČNITE DA ŠTEDITE NOVAC !