Međunarodni – EVROPA 2

Kalkulator članarine za EVROPA II

Kalkulator članarine EVROPA II se odnosi na buduće članove Lipa Association-a čije je mesto prebivališta u jednoj od sledećih država Evrope: Italija, Danska, Švedska, Španija i Engleska. Mesto realizacije premije može biti u jednoj od sledećih država sa teritorije Balkana: Srbija, Crna Gora, BIH, Hrvatska, Slovenija, Makedonija, Rumunija i Bugarska.

Prilikom učlanjenja u Lipa Association vrši se fiksna jednokratna uplata na ime upisa u udruženje, a potom se na godišnjem nivou vrši uplata članarine za odabrani paket članarine i usluga.

Kako bi se informisali o iznosu upisa u udruženje molimo vas da pogledate tabelu ispod, dok za informacije o iznosu godišnje članarine odaberite željena polja  u kalkulatoru članarine ( država prebivališta/realizacije, starosnu kategoriju, paket članstva i paket usluga) shodno svojim potrebama.

Iznos upisa u Lipa Assocation

OSIGURANA SUMA / ČLANARINA Basic Standard Exclusive Gold
Single 58,00 € 58,00 € 58,00 € 58,00 €
Duo 58,00 € 58,00 € 58,00 € 58,00 €
Family / / / /
OSIGURANA SUMA / ČLANARINA Basic Standard Exclusive Gold
Single 58,00 € 58,00 € 58,00 € 58,00 €
Duo 58,00 € 58,00 € 58,00 € 58,00 €
Family 58,00 € 58,00 € 58,00 € 58,00 €
OSIGURANA SUMA / ČLANARINA Basic Standard Exclusive Gold
Single 58,00 € 58,00 € 58,00 € 58,00 €
Duo 58,00 € 58,00 € 58,00 € 58,00 €
Family 58,00 € 58,00 € 58,00 € 58,00 €
OSIGURANA SUMA / ČLANARINA Basic Standard Exclusive Gold
Single 600,00 € 860,00 € 1100,00 € 1400,00 €
Duo 780,00 € 1120,00 € 1430,00 € 1820,00 €
Family / / / /
OSIGURANA SUMA / ČLANARINA Basic Standard Exclusive Gold
Single 840,00 € 1200,00 € 1540,00 € 1960,00 €
Duo 1090,00 € 1560,00 € 2000,00 € 2550,00 €
Family / / / /
OSIGURANA SUMA / ČLANARINA Basic Standard Exclusive Gold
Single 1300,00 € 1900,00 € 2400,00 € 3000,00 €
Duo / / / /
Family / / / /

Kalkulator godišnje članarine

Molimo Vas da odaberite željeni kalkulator. Kalkulatori su sortirani po državama realizacije premije.

Odaberite državu prebivališta (država prebivališta u trenutku učlanjenja):
Odaberite starosnu kategoriju (vaše godine u trenutku učlanjenja):
Odaberite odgovarajući paket članarine (single - personalna, duo - za parove, family - porodična do 6 osoba):Hint

Odaberite Lipa paket usluga (Basic, Standard, Exclusive ili Gold):Hint


Odaberite državu prebivališta (država prebivališta u trenutku učlanjenja):
Odaberite starosnu kategoriju (vaše godine u trenutku učlanjenja):
Odaberite odgovarajući paket članarine (single - personalna, duo - za parove, family - porodična do 6 osoba):Hint

Odaberite Lipa paket usluga (Basic, Standard, Exclusive ili Gold):Hint


Odaberite državu prebivališta (država prebivališta u trenutku učlanjenja):
Odaberite starosnu kategoriju (vaše godine u trenutku učlanjenja):
Odaberite odgovarajući paket članarine (single - personalna, duo - za parove, family - porodična do 6 osoba):Hint

Odaberite Lipa paket usluga (Basic, Standard, Exclusive ili Gold):Hint


Odaberite državu prebivališta (država prebivališta u trenutku učlanjenja):
Odaberite starosnu kategoriju (vaše godine u trenutku učlanjenja):
Odaberite odgovarajući paket članarine (single - personalna, duo - za parove, family - porodična do 6 osoba):Hint

Odaberite Lipa paket usluga (Basic, Standard, Exclusive ili Gold):Hint


Odaberite državu prebivališta (država prebivališta u trenutku učlanjenja):
Odaberite starosnu kategoriju (vaše godine u trenutku učlanjenja):
Odaberite odgovarajući paket članarine (single - personalna, duo - za parove, family - porodična do 6 osoba):Hint

Odaberite Lipa paket usluga (Basic, Standard, Exclusive ili Gold):Hint


Odaberite državu prebivališta (država prebivališta u trenutku učlanjenja):
Odaberite starosnu kategoriju (vaše godine u trenutku učlanjenja):
Odaberite odgovarajući paket članarine (single - personalna, duo - za parove, family - porodična do 6 osoba):Hint

Odaberite Lipa paket usluga (Basic, Standard, Exclusive ili Gold):Hint


Odaberite državu prebivališta (država prebivališta u trenutku učlanjenja):
Odaberite starosnu kategoriju (vaše godine u trenutku učlanjenja):
Odaberite odgovarajući paket članarine (single - personalna, duo - za parove, family - porodična do 6 osoba):Hint

Odaberite Lipa paket usluga (Basic, Standard, Exclusive ili Gold):Hint


Odaberite državu prebivališta (država prebivališta u trenutku učlanjenja):
Odaberite starosnu kategoriju (vaše godine u trenutku učlanjenja):
Odaberite odgovarajući paket članarine (single - personalna, duo - za parove, family - porodična do 6 osoba):Hint

Odaberite Lipa paket usluga (Basic, Standard, Exclusive ili Gold):Hint


Odaberite državu prebivališta (država prebivališta u trenutku učlanjenja):
Odaberite starosnu kategoriju (vaše godine u trenutku učlanjenja):
Odaberite odgovarajući paket članarine (single - personalna, duo - za parove, family - porodična do 6 osoba):Hint

Odaberite Lipa paket usluga (Basic, Standard, Exclusive ili Gold):Hint


Želite da postanete član Lipa Assocation?